Моите пазари

Икономична двойна система

Икономична двойна система

N \\\\ _ NEDYLE SYSTRORY, тази компютъризирана плоска плетачна машина се използват цифрова технология за постигане на модели на плета, прехвърляне, нагъване, poesel,...
top